Privacybeleid Linkleads

Linkleads, gevestigd aan de Savannahweg 60 3542 AW Utrecht, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
info@linkleads.nl
030-8080454

Victor Huiting is de Functionaris Gegevensbescherming van Linkleads. Hij is te bereiken via info@linkleads.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Linkleads verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Linkleads hecht veel waarde aan een correcte verwerking van privacygegevens voor zijn gasten en websitebezoekers. Daarin verandert met de nieuwe Europese AVG weinig. Nieuw is om dit in een vastgelegd document bekend te maken. Graag stelt Linkleads u daarom op de hoogte van de manier waarop wordt om gegaan met de verwerking van uw gegevens. Door gebruik te maken van onze website en/of diensten, verklaart u akkoord te gaan met deze privacyverklaring en al hetgeen hier uit volgt.

Linkleads, gevestigd aan de Savannahweg 60, 3542 AW te Utrecht en geregistreerd onder KvK 60699698, is verantwoordelijk en aansprakelijk voor de verwerking en bescherming van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens van opdrachtgevers die door Linkleads worden verwerkt:
Onder opdrachtgevers van Linkleads worden verstaan gasten, leveranciers en eventuele andere organisaties waar Linkleads een zakelijke relatie mee heeft. Linkleads verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken als u geboekt heeft of op een andere wijze contact heeft gezocht met Linkleads:

 • bedrijfsnaam
 • voor- en achternaam
 • adresgegevens
 • functie
 • telefoonnummer
 • e-mailadres

Het doel waarmee Linkleads persoonsgegevens verwerkt:
Linkleads verwerkt uw persoonsgegevens om de dienstverlening optimaal te kunnen inzetten, wat in de praktijk betekent:

 • opstellen van offertes
 • afhandelen van de facturatie
 • bellen of e-mailen indien dit nodig is om de dienstverlening te kunnen uitvoeren
 • informeren over (eventuele wijzigingen van) de diensten van Linkleads
 • verzenden van een (kwartaal) mailing/nieuwsbrief
 • onderhouden van contact
 • kunnen aangaan van een overeenkomst

Geautomatiseerde besluitvorming:
Linkleads neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Linkleads) tussen zit.

Delen van persoonsgegevens met derden:
Linkleads deelt geen persoonsgegevens met derden, tenzij hiervoor toestemming is verleend of wanneer dit wettelijk verplicht zou zijn. Linkleads heeft geen contacten met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht.

Gebruik van cookies Linkleads:
Linkleads gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken om gegevens of surfgedrag te achterhalen. Zie verder onder ‘Google Analytics’.

Privacybeleid en andere websites:
Op www.linkleads.nl kunnen links zijn opgenomen naar andere websites. Linkleads is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van deze websites. Voor meer informatie daarover wordt verwezen naar de betreffende websites.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Linkleads bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. De gegevens in ons boekhoud- en CRMsysteem bewaren we tenminste 7 jaar, onder andere om aan al onze wettelijke verplichting te voldoen. Deze gegevens worden binnen 1 jaar na het verlopen van deze verplichting door ons verwijderd.

De bovenstaande termijn geldt, mits er voor ons verdere wettelijke verplichtingen bestaat de gegevens langer te bewaren en/of beschikbaar te houden.

Delen van persoonsgegevens met derden
Linkleads verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Linkleads blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gebruik van Google Analytics:

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. Google Analytics maakt gebruik van ‘cookies’ (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Gebruik van Mailchimp:
Voor het met uw verleende toestemming verzenden van korte informatieve e-mails (maximaal 4x per jaar) maakt Linkleads gebruik van Mailchimp. De hierboven genoemde gegevens worden door Mailchimp uitsluitend gebruikt voor mailings van Linkleads. Linkleads heeft hiertoe een verwerkingsovereenkomst met Mailchimp afgesloten, die op verzoek kan worden ingezien.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:
U heeft altijd het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Ook kunt u uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking intrekken of bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Linkleads. U heeft ook het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat Linkleads op uw verzoek de persoonsgegevens waarover Linkleads beschikt in een computerbestand zal sturen naar u of een ander door u genoemde organisatie.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@linkleads.nl .

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto en strook met nummers onderaan het paspoort, paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.

Hoe Linkleads uw persoonsgegevens beveiligt:
Linkleads neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Zowel laptop als telefoon die gebruikt worden voor de bedrijfsvoering van Linkleads zijn voorzien van up-to-date software om malware in welke vorm dan ook tegen te gaan. Voorts zal bij verlies, diefstal of oneigenlijke poging tot gebruik van hardware de toegang worden bemoeilijk door regelmatig wijzigende passwords.

Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of dat er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@linkleads.nl.

Utrecht, mei 2018